Marzanna Bogumiła Kielar

Urodziła się w Gołdapi.

Absolwentka Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze doktorat i pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Debiutowała tomikiem "Sacra conversazione" (Suwałki, 1992), za który otrzymała wiele bardzo prestiżowych nagród, m.in. "Czasu Kultury" (1993) za najlepszy debiut, nagrodę Fundacji im. Kościelskich za rok 1993 i nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za ten sam rok. W 1995 roku otrzymała "Kryształ Vilenicy" w Słowenii.

Redaktor "Czasu Kultury".