Slownik terminologii Roberta Marona

Ponizsze slownictwo dotyczy terminologii zwiazanej z bezpieczenstwem w intersieciach (ang. internetwork security).

Inne podobne slowniki

acces control - kontrola dostępu
authentication - uwierzytelnienie
availability - dyspozycyjność
confidentiality - poufność
denial of service - uniemożliwienie działania
end-to-end - na całej drodze przesyłu
fabrication - podrobienie
gatekeeper function - funkcja bramkująca
hash function - funkcja rozpraszająca
integrity - nienaruszalność
interception - przechwycenie
internetwork - intersieć
interruption - przerwanie
masquerade - maskarada
modification - modyfikacja
network security - ochrona danych w sieci
nonrepudiation - niezaprzeczalność
replay - powtórzenie
security service - usługa ochrony
traffic analysis - analiza przesyłu
worm - ???